Banater Mundarten: De Vetter Hans is krank

De Vetter Hans is krank

De Vetter Hans is so in die ältere Johre kumm un hat sich schun phaar Täch aarich schlecht gfiehlt. Die Zeit is vergang un es hat un hat sich net gebessrt.

Saat sei Bäsl Kathi: „Horch mol, Hans, fahrscht uf Temesch-war, zu eem ernschte Dokter un loscht dich mol grindlich uner-suche.“

De Vetter Hans fahrt uf Temeschwar, losst sich bei eem Dokter mol anständich unersuche. Kummt am Owet hem, mitm letschte Zug, geht in die Stub, packt sei Arznei aus un saat ke Wort. Holt die Pille, tut se in a Glas Wasser, gibt aach noch a Pulver drzu, riehrt des Ganze an, machts Finschtr uf un leert alles uf die Gass.

Do froot ärcherlich die Bäsl Kathi: „Saa mol, for was bischt du zum Dokter in die Stadt
gfahr?“

„Vor was…? Ei de Dokter muss doch aach vun was lewe!“

„Gut, gut“, saat sei Bäsl Kathi, „awer for was kaafscht dann die teiri Medikamente?“

Druf de Hans: „De Apotheker muss doch aach vun was lewe!“

„Na un for was schittscht dann des ganzi uf die Gass, mecht ich gere wisse?“

„Na ja… ich will jo aach lewe!“